SFX Академия

Практическите специални ефекти са съществен елемент в кино индустрията.

Изисква се богат опит за работа, която няма аналог в други професии. Това е „занаят“, който се усвоява в практиката. Качества като въображение, изобретателност и съобразителност се развиват и усъвършенстват в процеса на работа. Обучението протича „на живо“.

При разработването на ефект се придобиват нови знания и умения, което от една страна, усъвършенства техниките и подходите, а от друга – обогатява способностите на екипа.

Крайният резултат е плод на екипна работа, в която се напасват отделните елементи и участници.

Безопасността в работния процес е основно наше изискване и приоритет. Опитът за боравене с техниката е важно условие за безпроблемно протичане на снимачния процес, както и за ефективността на екипа. Трудно достъпните терени, климатичните условия, продължителността на снимачния ден изискват физическа и психическа издръжливост.

Fire Vision предлага професионално обучение за задълбочено усвояване на специфични умения от хора, които са демонстрирали готовност за „продължаващо обучение”, способност за работа в екип, физическа издръжливост и креативност.

SFX